m1 = m2 = m3 = r1 = r2 = r3 =
E  =
T1 =
V1 =
T2 =
V2 =
T3 =
V3 =